Login - Solomonov Hram NišLog in

KONFERENCIJA PAN-EVROPSKE KONFEDERACIJE U RUMUNIJI

Vrhovni Savet Srbije - 1912, aktivno je učestvovao na konferenciji Pan-Evropske Konfederacije Vrhovnih Saveta Sveta održane u Jašiju (Jassy) u Rumuniji, 29 septembra 2015 godine. Delegaciju Vrhovnog Saveta Srbije - 1912, sačinjavali su Grand Komander Dragan Đurić i Generalni Sekaretar Č.V. Konfederacija Vrhovnih Saveta Sveta od konferencije održane 2012-e godine u Napulju, počela je da radi organizovana kroz tri ogranka: Pan-Evropski, Pan-Američki i Pan-Afrički. Razloge koji su kumovali ovakvoj reorganizaciji treba tražiti u praktičnim aspektima i problemu da je usled velikih međukontinentalnih rastojanja teško održi jak tempo uzastopnog održavanja konferecija svake godine. Tako je konfederacija odlučila da na planetarnom nivou konferencije oržava svake druge i to parne godine, dok će u međuvremenu svake neparne godine održavati konferencije Evropskog, Američkog i Afričkog ogranka.

Na konferenciji Pan-Evropskog ogranka održanoj u Jašiju u Rumuniji doneto je nekoliko važnih odluka među kojima našu pažnju zaslužuju dve: Prva odluka je da se u punopravno članstvo primi Vrhovni Savet Bugarske u koji je pre 3 godine svetlo uneo Vrhovni Savet Srbije. To je veliki uspeh kako braće iz Bugarske, tako i Vrhovnog Saveta Srbije jer od unošenja svetla do punopravnog članstva i priznanja od strane Konfederacije Vrhovnih Saveta Sveta, po pravilu protekne od 5 do 7 godina.

Druga važna odluka konferencije u Jašiju je inicirana raznim pismima koje na adresu ove konfederacije stižu iz Srbije sa adresa
pojedinaca i grupa uz najrazličitije zahteve i molbe. Pan-Evropska konferencija je jasno u svom zvaničnom zaključku konstatovala da je sa njenog stanovišta jedina legalna jurisdikcija i legalni Vrhovni Savet, oduvek bio i ostaje "Vrhovni Savet Srbije - 1912" na čelu sa Moćnim Suverenom Velikim Komandirom Draganom Đurićem. Kako po statutu Konfederacije Vrhovnih Saveta Sveta u jednoj zemlji može postojati samo jedna jurisdikcija i jedan Vrhovni Savet i kako se ovo pravilo teritorijalne isključivosti strogo poštuje, za sve druge grupe i pojedince na višim stepenima Škotskog Reda se smatra da su nelegalni. Zato se ni njihovi zahtevi i molbe ne mogu uzimati u obzir, jer potiču od strane nelegalnog subjekta. Svima koji žele da sarađuju sa Konfederacijom Vrhovnih Saveta Sveta, konferencija u Jašiju poručuje da se jave "Vrhovnom Savetu Srbije - 1912" i Velikom Komandiru Draganu Đuriću.

Pored radnog zasedanja Pan-Evropske Konfederacije Vrhovnih Saveta, u Jašiju je Vrhovni Savet Rumunije održao i svečani ritualni rad na prvom stepenu po Škotskom obredu, sa kojeg je fotografija na kraju ovog teksta.